Wednesday, August 8, 2012

TORIKO VIETSUB TẬP 67


Câu chuyện kể vể Toriko một thợ săn pro thường xuyên cung cấp các loại thực phẩm quý giá cho nhà hàng và những người giàu có, một anh chàng có đầy sức mạnh để săn bắt các loài động vật hung dữ . Đây là một bộ manga mới phát hành 1 năm rưỡi nhưng đang đứng thứ 4 về mức độ yêu thích của các độc giả Weekly Jump (sau One Piece Naturo Bleach) , mặc dù vậy nhưng Toriko chưa được scan (lậu) rộng rãi.
Xem anime Toriko tập 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16 ,Xem anime Toriko tập 17-18-19-20-21-22-23-24-25, Xem online toriko tập 26-27-28-29-30-31-32-33-34-35-36-37-38-39-40 ,Xem phim anime toriko vietsub online tập 41-42-43-44-45-46-47-48-49-50, Toriko vietsub online tập 51-52-53-54-55-56, Xem toriko vietsub hd tập 57-58-59-60-61 ,Xem anime toriko vietsub hd trên youtube,tập cuối.
[id]1;https://picasaweb.google.com/lh/photo/kUAd-lmbSESycDg-6o_bzPKOOfgp3HAAEeDGYYhBDTo?feat=directlink|2;https://picasaweb.google.com/lh/photo/Koq2WffZaIvkNAvPGB6fefKOOfgp3HAAEeDGYYhBDTo?feat=directlink|3;https://picasaweb.google.com/lh/photo/_omRctbU-USEu0Jf-j9paPKOOfgp3HAAEeDGYYhBDTo?feat=directlink|4;https://picasaweb.google.com/lh/photo/R2qACmAfuZVFdaA1RhbbWvKOOfgp3HAAEeDGYYhBDTo?feat=directlink|5;https://picasaweb.google.com/lh/photo/3DZSvS8FzkvNuEK9D0oXlfKOOfgp3HAAEeDGYYhBDTo?feat=directlink|6;https://picasaweb.google.com/lh/photo/ActGQ--pBWYaUsAklJ6EX_KOOfgp3HAAEeDGYYhBDTo?feat=directlink|7;https://picasaweb.google.com/lh/photo/2ffoo2pbccnENzJEsRwqAfKOOfgp3HAAEeDGYYhBDTo?feat=directlink|8;https://picasaweb.google.com/lh/photo/f5cagc_she0IQI5DBY2OBfKOOfgp3HAAEeDGYYhBDTo?feat=directlink|9;https://picasaweb.google.com/lh/photo/9Gnxx4YfJL7NL5VTlOdfzvKOOfgp3HAAEeDGYYhBDTo?feat=directlink|10;https://picasaweb.google.com/lh/photo/-etmRvhDVUmBV8LNUtIN9vKOOfgp3HAAEeDGYYhBDTo?feat=directlink|11;https://picasaweb.google.com/lh/photo/OjR6g36Y8zze4WxPA2ZIvvKOOfgp3HAAEeDGYYhBDTo?feat=directlink|12;https://picasaweb.google.com/lh/photo/W9Bq4Hl2rCGSl3Epqc3tHPKOOfgp3HAAEeDGYYhBDTo?feat=directlink|13;https://picasaweb.google.com/lh/photo/BGnFGNDCK5-BLS2B27eEUvKOOfgp3HAAEeDGYYhBDTo?feat=directlink|14;https://picasaweb.google.com/lh/photo/mJjB09zEtSmaXqSa79IApvKOOfgp3HAAEeDGYYhBDTo?feat=directlink|15;https://picasaweb.google.com/lh/photo/byCyt6E__6tT0rkMmCUUYfKOOfgp3HAAEeDGYYhBDTo?feat=directlink|16;https://picasaweb.google.com/lh/photo/YkQRiaXjyHV0rwloDjuy8PKOOfgp3HAAEeDGYYhBDTo?feat=directlink|17;https://picasaweb.google.com/lh/photo/VXBT6fRKr3IvSkSqrZZ0e_KOOfgp3HAAEeDGYYhBDTo?feat=directlink|18;https://picasaweb.google.com/lh/photo/CsT8QoADceNolqBX6WY1GPKOOfgp3HAAEeDGYYhBDTo?feat=directlink|19;https://picasaweb.google.com/lh/photo/smPn9fdb9rJbz_EscYEZZPKOOfgp3HAAEeDGYYhBDTo?feat=directlink|20;https://picasaweb.google.com/lh/photo/XpMFsWpg-GfTDL2iUSeZlfKOOfgp3HAAEeDGYYhBDTo?feat=directlink|21;https://picasaweb.google.com/lh/photo/Cn9hYoOdNYDQcRhTkrOpKPKOOfgp3HAAEeDGYYhBDTo?feat=directlink|22;https://picasaweb.google.com/lh/photo/mwuo8ZT3Y-WzjyOOvq6CkPKOOfgp3HAAEeDGYYhBDTo?feat=directlink|23;https://picasaweb.google.com/lh/photo/h78Y6IiT4PROJ1Tk-75xyvKOOfgp3HAAEeDGYYhBDTo?feat=directlink|24;https://picasaweb.google.com/lh/photo/_QEn2CykRH0gJbgXRIzmmvKOOfgp3HAAEeDGYYhBDTo?feat=directlink|25;https://picasaweb.google.com/lh/photo/pWppZ2NaM3xHzBRvCbZmrfKOOfgp3HAAEeDGYYhBDTo?feat=directlink|26;https://picasaweb.google.com/lh/photo/IFL4x1OHL4vKO_Q9rXQJ4PKOOfgp3HAAEeDGYYhBDTo?feat=directlink|27;https://picasaweb.google.com/lh/photo/VxRyCsTbmhWnBcAcltVD6_KOOfgp3HAAEeDGYYhBDTo?feat=directlink|28;https://picasaweb.google.com/lh/photo/-YEYF295azGjoN6Qd5cSIfKOOfgp3HAAEeDGYYhBDTo?feat=directlink|29;https://picasaweb.google.com/lh/photo/ZPk0fCJPtmbGxdm9na4aKvKOOfgp3HAAEeDGYYhBDTo?feat=directlink|30;https://picasaweb.google.com/lh/photo/8_oUoIGrkHhE2g2Bz_enR_KOOfgp3HAAEeDGYYhBDTo?feat=directlink|31;https://picasaweb.google.com/lh/photo/AK1RObqNFcoa2QTWNKms6PKOOfgp3HAAEeDGYYhBDTo?feat=directlink|32;https://picasaweb.google.com/lh/photo/0DDgvul3gYb-hcsiCsz4nfKOOfgp3HAAEeDGYYhBDTo?feat=directlink|33;https://picasaweb.google.com/lh/photo/8mEns3bMtQ_j4wzhE1cYNPKOOfgp3HAAEeDGYYhBDTo?feat=directlink|34;https://picasaweb.google.com/lh/photo/z4TZr--1yJ-fE51U5jPQgvKOOfgp3HAAEeDGYYhBDTo?feat=directlink|35;https://picasaweb.google.com/lh/photo/BtuDCYnnbGxctC0okvzX0PKOOfgp3HAAEeDGYYhBDTo?feat=directlink|36;https://picasaweb.google.com/lh/photo/5BKEXktg3CqJ82qgDxj2AvKOOfgp3HAAEeDGYYhBDTo?feat=directlink|37;https://picasaweb.google.com/lh/photo/yyuOJ8CHQmepAenIMJMBM_KOOfgp3HAAEeDGYYhBDTo?feat=directlink|38;https://picasaweb.google.com/lh/photo/ZIzDTTahE5c5-dzJltjHNPKOOfgp3HAAEeDGYYhBDTo?feat=directlink|39;https://picasaweb.google.com/lh/photo/CsVIh-onmXTlrMAGOQnDpfKOOfgp3HAAEeDGYYhBDTo?feat=directlink|40;https://picasaweb.google.com/lh/photo/K-s50qmDi98ogysaQHkdtvKOOfgp3HAAEeDGYYhBDTo?feat=directlink|41;https://picasaweb.google.com/lh/photo/tNNrsgMKHOAdeQ_O-drDlPKOOfgp3HAAEeDGYYhBDTo?feat=directlink|42;https://picasaweb.google.com/lh/photo/W51DIUEcDxZ3QqM9fVqv5PKOOfgp3HAAEeDGYYhBDTo?feat=directlink|43;https://picasaweb.google.com/lh/photo/6FLGO8qKoYsfyzp5imznDPKOOfgp3HAAEeDGYYhBDTo?feat=directlink|44;https://picasaweb.google.com/lh/photo/9sNzPrp2iC-1BElwVoV4P_KOOfgp3HAAEeDGYYhBDTo?feat=directlink|45;https://picasaweb.google.com/lh/photo/SDMYRh4mDpsDMN-EZH-zC_KOOfgp3HAAEeDGYYhBDTo?feat=directlink|46;https://picasaweb.google.com/lh/photo/9cYE_RURHO2WiCjixXyh1fKOOfgp3HAAEeDGYYhBDTo?feat=directlink|47;https://picasaweb.google.com/lh/photo/_SFZ5pb2i5ekyxMiwz2J7_KOOfgp3HAAEeDGYYhBDTo?feat=directlink|48;https://picasaweb.google.com/lh/photo/tlPZSc01TEK8pCLa5qLRxSbZUSoKM_nIMm--_X-gSZ4?feat=directlink|49;https://picasaweb.google.com/lh/photo/-OBKvc_Dtwy6J13IquWiaSbZUSoKM_nIMm--_X-gSZ4?feat=directlink|50;https://picasaweb.google.com/lh/photo/DacKUXOX2HV4WC0Cq17TxybZUSoKM_nIMm--_X-gSZ4?feat=directlink|51;https://picasaweb.google.com/lh/photo/FVmMGlKdqOWPwTTQhindIibZUSoKM_nIMm--_X-gSZ4?feat=directlink|52;https://picasaweb.google.com/lh/photo/7ChRXINR_7QeU4yu6jG24ybZUSoKM_nIMm--_X-gSZ4?feat=directlink|53;https://picasaweb.google.com/lh/photo/Hb_XJKTrGMfOD0O_emBIX8ZFUqGvI1q5VADwLrKkxDM?feat=directlink|54;https://picasaweb.google.com/lh/photo/uPgUzILBnCtKfPBLJF5VUqc4ACwG2Dj4XBm-2e56Jo0?feat=directlink|55;https://picasaweb.google.com/lh/photo/cnG5RJUEYsOqzn92IKz_epyTC7x3UD3WGXJzMO9FKsY?feat=directlink|56;https://picasaweb.google.com/lh/photo/ssXINzi-VixJQMBUuDB5S4oF8GozK9qxGE_dC8EDMu8?feat=directlink|57;https://picasaweb.google.com/lh/photo/mqTrwblS8IfEnmdaa851dc9h6j_-Z7NoxiaUAiBbbJY?feat=directlink|58;https://picasaweb.google.com/lh/photo/40vwK2Mx1GPzJpjSdj5RaNZDKQREptuJxRhhIhAgMDE?feat=directlink|59;https://picasaweb.google.com/lh/photo/xzFh03DQOrdJ27EA7mvWX5zhunzh_hFsRZtalXh4JKk?feat=directlink|60;https://picasaweb.google.com/lh/photo/SafAz3GUCLge7mv6Up-9Ng_giSr29Go3tIhfCwEWhoY?feat=directlink|61;https://picasaweb.google.com/lh/photo/-L9LHZcna-4ntZM3iPBLCg_giSr29Go3tIhfCwEWhoY?feat=directlink|62;https://picasaweb.google.com/lh/photo/qRYim_tXtuiCOSyq1Z6k8g_giSr29Go3tIhfCwEWhoY?feat=directlink|63;https://picasaweb.google.com/lh/photo/oPOQSwwOjTkn4AWDF1d1wJKuuSiGlNIpZSv3UsFVlpU?feat=directlink|64;https://picasaweb.google.com/lh/photo/LRXdHDqDxAGqB_890ksDxTj3w2UYKF4lMGhBWVwH3VA?feat=directlink|65;https://picasaweb.google.com/lh/photo/ePaSUceUV4Rh_Tpdk9je5bTJ0jNHnV7YkoPsuaRTUCc?feat=directlink|66;https://picasaweb.google.com/lh/photo/9WII3hbVxh03oZhUHKy0bON7hsVsGFdTCLGBRyqFzCc?feat=directlink[/id]

No comments:

Post a Comment

Thông báo

PHIM MỚI NHẤT

Phim Bộ Mới Cập Nhật

Tâm Lý