Tuesday, August 21, 2012

Những video về lối sống


Những video về lối sống [id]Phim Việt Nam;http://www.youtube.com/watch?v=jQCmyFd4AGM|Bệnh khoe con cái;http://www.youtube.com/watch?v=YKbxUdcQb3o|Du học sinh về nước;http://www.youtube.com/watch?v=F5mVBNPU0uo|
Fan cuồng K-pop;http://www.youtube.com/watch?v=RvEBilBlWEo|Chuyện hòa nhập;http://www.youtube.com/watch?v=bSQ_zSkcjZw|Giáo dục giới tính;http://www.youtube.com/watch?v=eKVfeqPbQ0g|Sao phải xoắn?;http://www.youtube.com/watch?v=8k1u2Uo6QM8|Vietnam's Got Talent: Vui và nhộn
;http://www.youtube.com/watch?v=BbDkfJaxVuA|Chém Tiếng Anh - Niềm vui nhỏ của giới trẻ;http://www.youtube.com/watch?v=uozQPfYhas4|Khi con gái khoe hàng;http://www.youtube.com/watch?v=QL98NNXpi2k|5 Tips For International Students in the U.S.;http://www.youtube.com/watch?v=821f2cZ1lXU|"Người Việt mình...";http://www.youtube.com/watch?v=Y1_jMwSAmWo|Thế nào là học?;http://www.youtube.com/watch?v=-eXPn_SutOg|Các loại người trong lớp mà bạn yêu mến hết mực (Phần 1);http://www.youtube.com/watch?v=eKUoe6ocw7A|Kì nghỉ Giáng Sinh rất bổ ích của du học sinh Mỹ;http://www.youtube.com/watch?v=514bTSfZy4U|16;|17;|18;|19;|20;|21;|22;|23;|24;|25;[/id]

No comments:

Post a Comment

Thông báo

PHIM MỚI NHẤT

Phim Bộ Mới Cập Nhật

Tâm Lý