Saturday, August 18, 2012

HOA CÚC XANH TẬP 14


Hóa thân vào nhân vật Giáng Mi trong bộ phim Hoa cúc xanh, Elly cho biết cô cảm thấy thích thú vô cùng, vì Giáng Mi là vai diễn mà cô chờ đợi đã lâu. Thông tin từ ekip làm phim cho biết "Dù nhiều người nói Elly hợp với vai phản diện nhưng cô vẫn thích đóng những vai chính diện hiền lành, nhu mì theo đúng con người của cô". Hoa cúc xanh là một bộ phim dành cho giới trẻ, đề cao tính vươn lên, vượt khó cũng như phê phán những thủ đoạn lộc lừa, tranh giành xoay quanh 4 nhân vật chính : Giáng Mi, Hạ Lan, Tấn Minh và Khánh Huy. Bốn bạn trẻ đại diện cho 4 con người, 4 suy nghĩ khác nhau từng bước xây dựng sự nghiệp theo cách của riêng họ để rồi mỗi người gặt hái kết quả theo cách họ gây dựng nên.

[id]1;http://www.youtube.com/watch?v=UQFhlgliHvI;http://www.youtube.com/watch?v=N3K78e3SNnY;http://www.youtube.com/watch?v=R-DoDA3vzWc;http://www.youtube.com/watch?v=OjxQNP_DOc8;http://www.youtube.com/watch?v=tmTQD9QNDrc;http://www.youtube.com/watch?v=urMUWAoG6Cc|2;http://www.youtube.com/watch?v=9i3nlJ7oWfU;http://www.youtube.com/watch?v=Bk5mJHjVvD0;http://www.youtube.com/watch?v=2QE8-GRBDQA;http://www.youtube.com/watch?v=jqiM9oVuEuE;http://www.youtube.com/watch?v=IPZxw1n7nSI;http://www.youtube.com/watch?v=jBM7A2foHqg|3;http://www.youtube.com/watch?v=q4kibVqtPZQ;http://www.youtube.com/watch?v=cgZG6cDRPiE;http://www.youtube.com/watch?v=mpn0kViBwF0;http://www.youtube.com/watch?v=u97jLT-8aA8;http://www.youtube.com/watch?v=2TYvuWBcyyo;http://www.youtube.com/watch?v=rXcbKM6VsBw|4;http://www.youtube.com/watch?v=M68GPjvVVKs;http://www.youtube.com/watch?v=PjdxbpUR-h8;http://www.youtube.com/watch?v=dp8aozNPE-k;http://www.youtube.com/watch?v=fDPHY7DHO2c;http://www.youtube.com/watch?v=YIINqji3xjs;http://www.youtube.com/watch?v=bNK3VpXU0aM|5;http://www.youtube.com/watch?v=E4m3l7MCCY4;http://www.youtube.com/watch?v=kZ6Wu2ukqkg;http://www.youtube.com/watch?v=IbFxVzr8sfI;http://www.youtube.com/watch?v=rmZr8bPfjOE;http://www.youtube.com/watch?v=XdPpfhzikB8|6;http://www.youtube.com/watch?v=dcK3zKXbXvw;http://www.youtube.com/watch?v=HkiVfmyRW_c;http://www.youtube.com/watch?v=Me1Ruhaeq_A;http://www.youtube.com/watch?v=VCE8gxcFo2E;http://www.youtube.com/watch?v=X7Dxh_cBt_c;http://www.youtube.com/watch?v=IsDj7t1rLIM|7;http://www.youtube.com/watch?v=Qdp2Rku39QE|8;http://www.youtube.com/watch?v=Qdp2Rku39QE|9;http://www.youtube.com/watch?v=fb6NM0bQlQs;http://www.youtube.com/watch?v=kvNH9AxgYg0;http://www.youtube.com/watch?v=8ZnSUdeGJG8;http://www.youtube.com/watch?v=44C_MugFYj4;http://www.youtube.com/watch?v=2rj5FSQOFZA;http://www.youtube.com/watch?v=q2M5io8stVI|10;http://www.youtube.com/watch?v=PPoaDF1yWHE;http://www.youtube.com/watch?v=Nsu74XC6sdM;http://www.youtube.com/watch?v=ViNtkEnBpEI;http://www.youtube.com/watch?v=ift5y_4svZ8;http://www.youtube.com/watch?v=xqMUxvtg170|11;http://www.youtube.com/watch?v=M7zYxE4Xbqc;http://www.youtube.com/watch?v=zS20bjICuVA;http://www.youtube.com/watch?v=A66B6oDT_Qc;http://www.youtube.com/watch?v=XiKQXKkPLk4;http://www.youtube.com/watch?v=ZekLrA35R3A;http://www.youtube.com/watch?v=h27p9qFTYxc|12;http://www.youtube.com/watch?v=pmdwb1syVgs;http://www.youtube.com/watch?v=i15h37KQx0o;http://www.youtube.com/watch?v=m2UnWxAcQPc;http://www.youtube.com/watch?v=0pzBEgTtdpE;http://www.youtube.com/watch?v=J9sHgLNxWto;http://www.youtube.com/watch?v=ufb_7cP0a94|13;http://www.youtube.com/watch?v=Zxz_4wlsNhY;http://www.youtube.com/watch?v=Pt-F41x27TQ;http://www.youtube.com/watch?v=aIMmguyckBc;http://www.youtube.com/watch?v=A4hIKvqFO3[/id]

No comments:

Post a Comment

Thông báo

PHIM MỚI NHẤT

Phim Bộ Mới Cập Nhật

Tâm Lý