Saturday, August 18, 2012

Phim Hoạt Hình: Vua Pháp Thuật - Shaman King

1;http://www.youtube.com/watch?v=o-KVu9XTJz0 |2;http://www.youtube.com/watch?v=S4dSF6GK808 |3;http://www.youtube.com/watch?v=91M2jNTZj8o |4;http://www.youtube.com/watch?v=Z9rKIqLtgLA |5;http://www.youtube.com/watch?v=IFbhUP8uS5w |6;http://www.youtube.com/watch?v=RefMtWnvyW4 |7;http://www.youtube.com/watch?v=XZ3EQUPzGzI |8;http://www.youtube.com/watch?v=k6ycJ6HMB9E |9;http://www.youtube.com/watch?v=u8sR8EUci0U |10;http://www.youtube.com/watch?v=dwnhgLIY52c |11;http://www.youtube.com/watch?v=k04F0rGkxEs |12;http://www.youtube.com/watch?v=GAFTKwI0mAw |13;http://www.youtube.com/watch?v=pVN4dCK0rkU |14;http://www.youtube.com/watch?v=qyFkQ6mp8t8 |15;http://www.youtube.com/watch?v=EiJ7WYIf-k8 |16;http://www.youtube.com/watch?v=lQQl5EYTuDA |17;http://www.youtube.com/watch?v=xCqVmjXNiFs |18;http://www.youtube.com/watch?v=JUdTqb_H7IY |19;http://www.youtube.com/watch?v=50nwssBVJTw |20;http://www.youtube.com/watch?v=BxeculvOuYg |21;http://www.youtube.com/watch?v=tC8lkBVHQhs |22;http://www.youtube.com/watch?v=1ZnanlZ4tFU |23;http://www.youtube.com/watch?v=F5eeatoMW8I |24;http://www.youtube.com/watch?v=7H3aBWa_04E |25;http://www.youtube.com/watch?v=SjzEwVMUJmA |26;http://www.youtube.com/watch?v=2q3KN1-uq7U |27;http://www.youtube.com/watch?v=wODCCqcnkss |28;http://www.youtube.com/watch?v=o9XWRdWTr0E |29;http://www.youtube.com/watch?v=X-hOdtXgsDQ |30;http://www.youtube.com/watch?v=YE1JzR76Qk0 |31;http://www.youtube.com/watch?v=m9sWSlOUxzE |32;http://www.youtube.com/watch?v=07mjsEOGeLA |33;http://www.youtube.com/watch?v=fip_9T1yzGI |34;http://www.youtube.com/watch?v=ZJ8SnIYfqwo |35;http://www.youtube.com/watch?v=Kdo7cSslGDw |36;http://www.youtube.com/watch?v=axGydJ9-qYI |37;http://www.youtube.com/watch?v=-JLkd5ahGPU |38;http://www.youtube.com/watch?v=M9_2qeTPnTc |39;http://www.youtube.com/watch?v=D5cAEovFayU |40;http://www.youtube.com/watch?v=x5AjcTx_F00 |41;http://www.youtube.com/watch?v=OLwGvkfWdMM |42;http://www.youtube.com/watch?v=qxEHpkhzFOY |43;http://www.youtube.com/watch?v=4ktraQlO5Hg |44;http://www.youtube.com/watch?v=snlEzDSR9_Q |45;http://www.youtube.com/watch?v=_0rwKMYJFus |46;http://www.youtube.com/watch?v=Fs-TZ6RugoE |47;http://www.youtube.com/watch?v=SGGMoz98iXI |48;http://www.youtube.com/watch?v=k8TGqiGD7Uo |49;http://www.youtube.com/watch?v=pfec3vOB7Kk |50;http://www.youtube.com/watch?v=Stub--J0FkQ |51;http://www.youtube.com/watch?v=Izkuwlgzm_E |52;http://www.youtube.com/watch?v=ed5-5VwP3X8 |53;http://www.youtube.com/watch?v=w7bAPeTJu1M |54;http://www.youtube.com/watch?v=kBZnGOdAQLI |55;http://www.youtube.com/watch?v=GTgadjh83jc |56;http://www.youtube.com/watch?v=jTsvlWGL9L0 |57;http://www.youtube.com/watch?v=g3vn27qTrIc |58;http://www.youtube.com/watch?v=a7uQT5cfCPI |59;http://www.youtube.com/watch?v=1AznFw2DR_c |60;http://www.youtube.com/watch?v=cpNE5ZH8lD0 |61;http://www.youtube.com/watch?v=m6qkoEZON8I |62;http://www.youtube.com/watch?v=x2x6u-bkUlw |63;http://www.youtube.com/watch?v=q6AQ2OT7XbA |64-End;http://www.youtube.com/watch?v=P8E0yCDJsCw |65; |66; |67; |68; |69; |70; |71; |72; |73; |74; |75; |76; |77; |78; |79; |80; |81; |82; |83; |84; |85; |86; |87; |88; |89; |90; |91; |92; |93; |94; |95; |96; |97; |98; |99; |100; |101; |102; |103; |104; |105; |106; |107; |108; |109; |110; |111; |112; |113; | Director - Đạo diễn: Mizushima Seiji

Actor - Diễn viên: đang cập nhật

Category - Thể loại: Hoạt Hình, Action, Adventure, Comedy, Drama, Shounen, Supernatural

National - Quốc gia: Nhật Bản

Length - Thời lượng: 64 Tập        

In production/releaseNăm sản xuất/Phát hành: 1998

No comments:

Post a Comment

Thông báo

PHIM MỚI NHẤT

Phim Bộ Mới Cập Nhật

Tâm Lý