Tuesday, August 14, 2012

Time Slip Dr Jin-Danh Y Vượt Thời Gian Tập 24/24Xem phim Time Slip Dr.Jin vietsub 24/24, Phim Time Slip Dr.Jin trọn bộ, Danh Y Vượt Thời Gian vietsub,Danh y vượt thời gian online trên youtube,zing.vn,kst,kites, Danh Y Vượt Thời Gian trọn bộ , Xem Phim Danh Y Vượt Thời Gian full 24/24,

Diễn viên:Lee Bum Soo, Song Seung Hun, Hero Kim Jae Joong, Park Min Young
Xem phim Time Slip Dr.Jin, Time Slip Dr.Jin Vietsub, Time Slip Dr.Jin trên kst, Time Slip Dr.Jin trên youtube, Time Slip Dr.Jin kites, Time Slip Dr.Jin tap 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10,xem phim time slip dr jin tập 11-12-13-14-15-16-tập cuối


Giới thiệu: Jin Hyuk là một nhà giải phẫu thần kinh thiên tài, có thái độ khá lạnh lùng và nghiêm túc khi làm việc với đối tác bởi anh theo đuổi chủ nghĩa hoàn hảo. Vì một sức mạnh thần kỳ nào đó, Jin Hyuk thấy mình đã bị di chuyển ngược về 150 năm. Anh bắt đầu với việc điều trị bệnh cho những con người nơi đây, nhưng vì thiếu thốn những dụng cụ cần thiết cùng những kiến thức y học thô sơ ở thời kỳ này, buộc anh phải tìm kiếm những phương pháp mới để giúp đỡ các bệnh nhân. Bởi những thách thức mà anh phải vượt qua, cuối cùng thì Jin Hyuk cũng trở thành một bác sĩ đích thực.

[id]1;https://picasaweb.google.com/lh/photo/IPoyipCnnJm7ygEQ955xltMTjNZETYmyPJy0liipFm0?feat=directlink;https://picasaweb.google.com/lh/photo/ztXbVGIhLHyhoGKZEyK7eNMTjNZETYmyPJy0liipFm0?feat=directlink;https://picasaweb.google.com/lh/photo/H__-2afUHbX40dEcjWQXvNMTjNZETYmyPJy0liipFm0?feat=directlink;https://picasaweb.google.com/lh/photo/g1HlYuvCKd3ldr9QPovG8tMTjNZETYmyPJy0liipFm0?feat=directlink;https://picasaweb.google.com/lh/photo/nG1CNdTB-FXTQ-SpUWrIsNMTjNZETYmyPJy0liipFm0?feat=directlink|2;https://picasaweb.google.com/lh/photo/Jl-oZDHhTfRgTswOLtHPLNMTjNZETYmyPJy0liipFm0?feat=directlink;https://picasaweb.google.com/lh/photo/zJLy4LmhBFXVeJam4sYGMdMTjNZETYmyPJy0liipFm0?feat=directlink;https://picasaweb.google.com/lh/photo/WQvvbH2d3tga7tlXKYCVfNMTjNZETYmyPJy0liipFm0?feat=directlink;https://picasaweb.google.com/lh/photo/9OU7akThJqMyho5y8TsE-NMTjNZETYmyPJy0liipFm0?feat=directlink;https://picasaweb.google.com/lh/photo/Qk-WDKByL-xNxIhst-bvjNMTjNZETYmyPJy0liipFm0?feat=directlink|3;http://www.dailymotion.com/video/xraczj_djep03-001_shortfilms;http://www.dailymotion.com/video/xraczn_djep03-002_shortfilms;http://www.dailymotion.com/video/xraczv_djep03-004_shortfilms;http://www.dailymotion.com/video/xrad00_djep03-005_shortfilms|4;https://picasaweb.google.com/lh/photo/hWsA6zqQ1TLOjuCFwP-ppdMTjNZETYmyPJy0liipFm0?feat=directlink;https://picasaweb.google.com/lh/photo/ZH5zioaH_II8TgWlxq7jqNMTjNZETYmyPJy0liipFm0?feat=directlink;https://picasaweb.google.com/lh/photo/C1iCZ8suJnL_5lnZ-yw1Y9MTjNZETYmyPJy0liipFm0?feat=directlink;https://picasaweb.google.com/lh/photo/cRftIRzmSuyPbzQpKR2B7NMTjNZETYmyPJy0liipFm0?feat=directlink;https://picasaweb.google.com/lh/photo/ccKymZdunr4R1rVaeo6ShNMTjNZETYmyPJy0liipFm0?feat=directlink|5;https://picasaweb.google.com/lh/photo/PfgApQLj9K9hqwTxBmgff9MTjNZETYmyPJy0liipFm0?feat=directlink;https://picasaweb.google.com/lh/photo/KjTv0bxgSIx2riEok2AzpNMTjNZETYmyPJy0liipFm0?feat=directlink;https://picasaweb.google.com/lh/photo/1TUJfup2BFa0mtP_LV5gvNMTjNZETYmyPJy0liipFm0?feat=directlink;https://picasaweb.google.com/lh/photo/kCJDqjpcIizbrCHnnGIQt9MTjNZETYmyPJy0liipFm0?feat=directlink;https://picasaweb.google.com/lh/photo/lEAJz6EhXyNkyYYOP6u_e9MTjNZETYmyPJy0liipFm0?feat=directlink|6;https://picasaweb.google.com/lh/photo/HKZxvwXQxIAjkff7N-Mv29MTjNZETYmyPJy0liipFm0?feat=directlink;https://picasaweb.google.com/lh/photo/EjmoI9VMKGIz5743oDR7xNMTjNZETYmyPJy0liipFm0?feat=directlink;https://picasaweb.google.com/lh/photo/A16JNcMV3otkTFNv0TjantMTjNZETYmyPJy0liipFm0?feat=directlink;https://picasaweb.google.com/lh/photo/eS43OtsCfxRjLUw7DHTDztMTjNZETYmyPJy0liipFm0?feat=directlink;https://picasaweb.google.com/lh/photo/NyC4EcxiIUr5ECk8lplDhdMTjNZETYmyPJy0liipFm0?feat=directlink|7;https://picasaweb.google.com/lh/photo/c0U1QzbFvFjPpoqfKacLDNMTjNZETYmyPJy0liipFm0?feat=directlink;https://picasaweb.google.com/lh/photo/52Wrt8zD_wWEPS-aq_b_tNMTjNZETYmyPJy0liipFm0?feat=directlink;https://picasaweb.google.com/lh/photo/dl7yS0qHBYzv8KnjA2r8d9MTjNZETYmyPJy0liipFm0?feat=directlink;https://picasaweb.google.com/lh/photo/FNLbktAmHmaDeZ2JVM2_MdMTjNZETYmyPJy0liipFm0?feat=directlink|8;https://picasaweb.google.com/lh/photo/8UAozeo8jLwSOiy7cFEZjNMTjNZETYmyPJy0liipFm0?feat=directlink;https://picasaweb.google.com/lh/photo/DAlVgOiwU78Mqy-e9R9h-dMTjNZETYmyPJy0liipFm0?feat=directlink;https://picasaweb.google.com/lh/photo/v3dz_HB9bRAZ2M9bMczcJ9MTjNZETYmyPJy0liipFm0?feat=directlink;https://picasaweb.google.com/lh/photo/Kemxois103909Yo85ZADgdMTjNZETYmyPJy0liipFm0?feat=directlink;https://picasaweb.google.com/lh/photo/MzaL1TLw5-FfJ9ucl971XtMTjNZETYmyPJy0liipFm0?feat=directlink|9;http://www.dailymotion.com/video/xrqag1_time-slip-dr-jin-sd-ep09-001_shortfilms;http://www.dailymotion.com/video/xrqag8_time-slip-dr-jin-sd-ep09-002_shortfilms;http://www.dailymotion.com/video/xrqagd_time-slip-dr-jin-sd-ep09-003_shortfilms;http://www.dailymotion.com/video/xrqagh_time-slip-dr-jin-sd-ep09-004_shortfilms;http://www.dailymotion.com/video/xrqagm_time-slip-dr-jin-sd-ep09-005_shortfilms|10;http://www.dailymotion.com/video/xrqzp3_time-slip-dr-jin-sd-ep10-001_shortfilms;http://www.dailymotion.com/video/xrqzpb_time-slip-dr-jin-sd-ep10-002_shortfilms;http://www.dailymotion.com/video/xrqzpk_time-slip-dr-jin-sd-ep10-003_shortfilms;http://www.dailymotion.com/video/xrqzpr_time-slip-dr-jin-sd-ep10-004_shortfilms;http://www.dailymotion.com/video/xrqzpy_time-slip-dr-jin-sd-ep10-005_shortfilms|1;http://mp3.zing.vn/tv/media/Time-Slip-Dr-Jin-Tap-01/IWZ96DFB.html|2;http://mp3.zing.vn/tv/media/Time-Slip-Dr-Jin-Tap-02/IWZ96DFC.html|3;http://mp3.zing.vn/tv/media/Time-Slip-Dr-Jin-Tap-03/IWZ96FZC.html|4;http://mp3.zing.vn/tv/media/Time-Slip-Dr-Jin-Tap-04/IWZ96F66.html|5;http://mp3.zing.vn/tv/media/Time-Slip-Dr-Jin-Tap-05/IWZ970BW.html|6;http://mp3.zing.vn/tv/media/Time-Slip-Dr-Jin-Tap-06/IWZ97IWI.html|7;http://mp3.zing.vn/tv/media/Time-Slip-Dr-Jin-Tap-07/IWZ97OZ6.html|8;http://mp3.zing.vn/tv/media/Time-Slip-Dr-Jin-T-7853-p-8/IWZ97OCW.html|9;http://mp3.zing.vn/tv/media/Time-Slip-Dr-Jin-T-7853-p-9/IWZ97ZOB.html|10;http://mp3.zing.vn/tv/media/Time-Slip-Dr-Jin-T-7853-p-10/IWZ97ZAO.html|11;http://www.twitvid.com/QC8DA|11;http://www.dailymotion.com/video/xrvzb3_jin-11-hiphim-com-001_shortfilms;http://www.dailymotion.com/video/xrvzb6_jin-11-hiphim-com-002_shortfilms;http://www.dailymotion.com/video/xrvzc3_jin-11-hiphim-com-003_shortfilms|12;https://picasaweb.google.com/lh/photo/gxtA09KqahN2VvdkJIr9ONMTjNZETYmyPJy0liipFm0?feat=directlink;https://picasaweb.google.com/lh/photo/4VoKIbc3DxG7NvX_ScBSWtMTjNZETYmyPJy0liipFm0?feat=directlink|11;http://mp3.zing.vn/tv/media/Time-Slip-Dr-Jin-T-7853-p-11/IWZ976AU.html|12;http://mp3.zing.vn/tv/media/Bridal-Mask-Tap-12/IWZ977E8.html|13;http://mp3.zing.vn/tv/media/Bridal-Mask-Tap-13/IWZ979O8.html|14;http://mp3.zing.vn/tv/media/Bridal-Mask-Tap-14/IWZ979U9.html|12;http://www.dailymotion.com/video/xrwprd_danh-y-vuot-thoi-gian-t12-001_shortfilms;http://www.dailymotion.com/video/xrwprg_danh-y-vuot-thoi-gian-t12-002_shortfilms|13;http://www.dailymotion.com/video/xs1csx_time-slip-dr-jin-sd-ep13-001_shortfilms;http://www.dailymotion.com/video/xs1ct0_time-slip-dr-jin-sd-ep13-002_shortfilms;http://www.dailymotion.com/video/xs1ct6_time-slip-dr-jin-sd-ep13-003_shortfilms|13;http://www.twitvid.com/4YJFQ;http://www.twitvid.com/9QBLZ;http://www.twitvid.com/AMGF0|14;http://www.twitvid.com/WXPK7|14;http://www.dailymotion.com/video/xs278m_jin-14-hiphim-com-001_shortfilms;http://www.dailymotion.com/video/xs2792_jin-14-hiphim-com-002_shortfilms;http://www.dailymotion.com/video/xs2798_jin-14-hiphim-com-003_shortfilms|15;http://www.twitvid.com/F1BET|15;http://www.dailymotion.com/video/xs6ipw_dj-15-hiphim-com-001_shortfilms;http://www.dailymotion.com/video/xs6iqk_dj-15-hiphim-com-002_shortfilms;http://www.dailymotion.com/video/xs6ir1_dj-15-hiphim-com-003_shortfilms|16;http://www.dailymotion.com/video/xs6yf4_dj-16-hiphim-com-001_shortfilms;http://www.dailymotion.com/video/xs6yfl_dj-16-hiphim-com-002_shortfilms;http://www.dailymotion.com/video/xs6yfv_dj-16-hiphim-com-003_shortfilms|15;http://mp3.zing.vn/tv/media/Time-Slip-Dr-Jin-T-7853-p-15/IWZ9798A.html|16;http://mp3.zing.vn/tv/media/Time-Slip-Dr-Jin-T-7853-p-16/IWZ979FW.html|17;http://www.dailymotion.com/video/xsbksy_dj-17-hiphim-com-001_shortfilms;http://www.dailymotion.com/video/xsbkt3_dj-17-hiphim-com-002_shortfilms;http://www.dailymotion.com/video/xsbkt7_dj-17-hiphim-com-003_shortfilms|17;http://www.twitvid.com/TX7I4;http://www.twitvid.com/XTFQN;http://www.twitvid.com/B6IHA|18;http://www.dailymotion.com/video/xscb9w_jin-18-hiphim-com-001_shortfilms;http://www.dailymotion.com/video/xscba9_jin-18-hiphim-com-002_shortfilms;http://www.dailymotion.com/video/xscbaz_jin-18-hiphim-com-003_shortfilms|18;http://mp3.zing.vn/tv/media/Time-Slip-Dr-Jin-T-7853-p-18/IWZ97B6U.html|19;http://www.dailymotion.com/video/xshcds_dj-19-hiphim-com-001_shortfilms;http://www.dailymotion.com/video/xshcdy_dj-19-hiphim-com-002_shortfilms;http://www.dailymotion.com/video/xshcde_dj-19-hiphim-com-003_shortfilms|20;http://www.dailymotion.com/video/xsi1o1_jin-20-hiphim-com-001_shortfilms;http://www.dailymotion.com/video/xsi1oe_jin-20-hiphim-com-002_shortfilms;http://www.dailymotion.com/video/xsi1ot_jin-20-hiphim-com-003_shortfilms|19;http://mp3.zing.vn/tv/media/Time-Slip-Dr-Jin-Tap-19/IWZ97CFF.html|20;http://mp3.zing.vn/tv/media/Time-Slip-Dr-Jin-Tap-20/IWZ97DZW.html|21;https://picasaweb.google.com/lh/photo/EM4w8WmHI6sRdb0fs2T0SdMTjNZETYmyPJy0liipFm0?feat=directlink;https://picasaweb.google.com/lh/photo/pUqM11_aYj6-z3mfytUdTNMTjNZETYmyPJy0liipFm0?feat=directlink;https://picasaweb.google.com/lh/photo/mdvF-rQv9fSiH9543lqZ9NMTjNZETYmyPJy0liipFm0?feat=directlink|21;http://mp3.zing.vn/tv/media/Time-Slip-Dr-Jin-Tap-21/IWZ97EFA.html|22;https://picasaweb.google.com/lh/photo/FgSiMaMwdfUsRSaF5CAFgdMTjNZETYmyPJy0liipFm0?feat=directlink;https://picasaweb.google.com/lh/photo/tI_b7aBVVZcL01S3is3vCNMTjNZETYmyPJy0liipFm0?feat=directlink;https://picasaweb.google.com/lh/photo/Q8X_VHIu4CfLCDs-zZi4odMTjNZETYmyPJy0liipFm0?feat=directlink|22;[/id]

No comments:

Post a Comment

Thông báo

PHIM MỚI NHẤT

Phim Bộ Mới Cập Nhật

Tâm Lý