Wednesday, August 8, 2012

Thiếu Lâm Tự Truyền Kỳ 1 - Thieu lam tu truyen ky 1

1;http://www.youtube.com/watch?v=UxOpSPiDHVc |2;http://www.youtube.com/watch?v=DCoSCXPTCIc |3;http://www.youtube.com/watch?v=a8LvIGO6cpY |4;http://www.youtube.com/watch?v=bZqWs1Og8x0 |5;http://www.youtube.com/watch?v=lhtJEV9z8Jw |6;http://www.youtube.com/watch?v=UQgWF1pejUk |7;http://www.youtube.com/watch?v=351KV8NJiI8 |8;http://www.youtube.com/watch?v=YnFcblIQRcc |9;http://www.youtube.com/watch?v=8L9aQDmUk_Y |10;http://www.youtube.com/watch?v=ejgu9iTqOls |11;http://www.youtube.com/watch?v=2oM7X7vmv_E |12;http://www.youtube.com/watch?v=DOS5aTt9vVk |13;http://www.youtube.com/watch?v=KWuolClPFUM |14;http://www.youtube.com/watch?v=V17L-JlJePk |15;http://www.youtube.com/watch?v=76w5W61fxac |16;http://www.youtube.com/watch?v=s5oeS2rwmOs |17;http://www.youtube.com/watch?v=KE9GCy0iZiQ |18;http://www.youtube.com/watch?v=FhRYwwV4sGs |19;http://www.youtube.com/watch?v=66QDmPAk3lA |20;http://www.youtube.com/watch?v=JpcpCf-fPtg |21;http://www.youtube.com/watch?v=R23RRWQm_9c |22;http://www.youtube.com/watch?v=vMeriqdGPAY |23;http://www.youtube.com/watch?v=fM_hS0jfWAg |24;http://www.youtube.com/watch?v=oet1X78wIWw |25;http://www.youtube.com/watch?v=EUBOsSEvYY0 |26;http://www.youtube.com/watch?v=2NaoTrxKdQg |27;http://www.youtube.com/watch?v=qNaobxOW23I |28;http://www.youtube.com/watch?v=f8GAq5QrOYc |29;http://www.youtube.com/watch?v=gjY7hG9uRPI |30;http://www.youtube.com/watch?v=kWYN9Blse-g |31;http://www.youtube.com/watch?v=2glDEc6XjPI |32;http://www.youtube.com/watch?v=e31c2yMex4I |33;http://www.youtube.com/watch?v=NME2sGPx98I |34;http://www.youtube.com/watch?v=a3I5WJ1YpF8 |35;http://www.youtube.com/watch?v=8J_ZJVYT7Mc |36;http://www.youtube.com/watch?v=pSYDe_MnB4g |37;http://www.youtube.com/watch?v=xpnWgCrANFI |38;http://www.youtube.com/watch?v=TFO9KEkNuJw |39;http://www.youtube.com/watch?v=boJ_emkG9QM |40;http://www.youtube.com/watch?v=SqsrO06wUlE |41;http://www.youtube.com/watch?v=17-thKjnMXQ |42End;http://www.youtube.com/watch?v=HYToymPT1wQ |43; |44; |45; |46; |47; |48; |49; |50; |51; |52; |53; |54; |55; |56; |57; |58; |59; |60; |61; |62; |63; |64; |65; |66; |67; |68; |69; |70; |71; |72; |73; |74; |75; |76; |77; |78; |79; |80; |81; |82; |83; |84; |85; |86; |87; |88; |89; |90; |91; |92; |93; |94; |95; |96; |97; |98; |99; |100; |101; |102; |103; |104; |105; |106; |107; |108; |109; |110; |111; |112; |113; | Director - Đạo diễn: Đô Hiểu,

Actor - Diễn viên: Bào Quốc An, Hoàng Thu Sinh, Vương Cương

Category - Thể loại: Hành Động/ Võ Thuật

National - Quốc gia: Trung Quốc Hồng Kông,

Length - Thời lượng: 42 tập            

In production/releaseNăm sản xuất/Phát hành: đang update

No comments:

Post a Comment

Thông báo

PHIM MỚI NHẤT

Phim Bộ Mới Cập Nhật

Tâm Lý