Thursday, August 9, 2012

Phim: Săn Nô Lệ - Phim San No Le

1;http://www.youtube.com/watch?v=30zJCukBHFg |2;http://www.youtube.com/watch?v=OWkr0JmFAAo |3;http://www.youtube.com/watch?v=5ughKPS8D6U |4;http://www.youtube.com/watch?v=f5v9FZtP6pY |5;http://www.youtube.com/watch?v=yZQ4Za8AP4g |6;http://www.youtube.com/watch?v=W2ZYRZC1X90 |7;http://www.youtube.com/watch?v=p5hvLF0gM5w |8;http://www.youtube.com/watch?v=BvGASKq96Eo;http://www.youtube.com/watch?v=1Yd7umxSCy4;http://www.youtube.com/watch?v=xZPS8qvzn_s;http://www.youtube.com/watch?v=NqfVQR4_Q5k |9;http://www.youtube.com/watch?v=4HpROnk2hic |10;http://www.youtube.com/watch?v=R_F1WMDH9hc |11;http://www.youtube.com/watch?v=3K6u-skdojc;http://www.youtube.com/watch?v=1rmLc5yn2AY;http://www.youtube.com/watch?v=XkX0yLJuocs;http://www.youtube.com/watch?v=lwJ-1KfGv0M |12;http://www.youtube.com/watch?v=1EZvKwRxDi8;http://www.youtube.com/watch?v=33yuROfQmso |13;http://www.youtube.com/watch?v=AVNGrJUuGxk |14;http://www.youtube.com/watch?v=wiJYf2S7huo |15;http://www.youtube.com/watch?v=I-BnYW9y6hM |16;http://www.youtube.com/watch?v=7bTl4iUnxVk |17;http://www.youtube.com/watch?v=dUgzikLxRys |18;http://www.youtube.com/watch?v=B_GbAABzzOE;http://www.youtube.com/watch?v=nQjPf7ew5DQ;http://www.youtube.com/watch?v=2LgVCVktvLQ;http://www.youtube.com/watch?v=iXfWepjEr4w |19;http://www.youtube.com/watch?v=Y-o5cNP4LOY;http://www.youtube.com/watch?v=2osWgRvxmkU;http://www.youtube.com/watch?v=Xkq5dPamz60; |20;http://www.youtube.com/watch?v=_qhwmTy7-W0;http://www.youtube.com/watch?v=78OMmK1m3VQ;http://www.youtube.com/watch?v=2UIVgrllxt8;http://www.youtube.com/watch?v=pAGVhD4f_Jc;http://www.youtube.com/watch?v=4_NhxiNA9q0 |21;http://www.youtube.com/watch?v=QwHOEjbe1Ho |22;http://www.youtube.com/watch?v=UaMxl1ZkPIM;http://www.youtube.com/watch?v=IPQTAHhuQeI;http://www.youtube.com/watch?v=J_1Vqn08ZyA;http://www.youtube.com/watch?v=L3fnJX2hHr4 |23;http://www.youtube.com/watch?v=x1FsC_cgUzw |24End;http://www.youtube.com/watch?v=JVu0ezQEjxo;http://www.youtube.com/watch?v=zqudlNkz0mU;http://www.youtube.com/watch?v=xQxr2Fe4pbk |25; |26; |27; |28; |29; |30; |31; |32; |33; |34; |35; |36; |37; |38; |39; |40; |41; |42; |43; |44; |45; |46; |47; |48; |49; |50; |51; |52; |53; |54; |55; |56; |57; |58; |59; |60; |61; |62; |63; |64; |65; |66; |67; |68; |69; |70; |71; |72; |73; |74; |75; |76; |77; |78; |79; |80; |81; |82; |83; |84; |85; |86; |87; |88; |89; |90; |91; |92; |93; |94; |95; |96; |97; |98; |99; |100; |101; |102; |103; |104; |105; |106; |107; |108; |109; |110; |111; |112; |113; | Director - Đạo diễn: Gwak Jung-hwan

Actor - Diễn viên: Oh Ji-ho - Jang Hyuk - Lee Da-hae - Gong Hyung-jin - Lee Jong-hyuk

Category - Thể loại: Hành động/ Võ Thuật - Tình Cảm

National - Quốc gia: Hàn Quốc

Length - Thời lượng: 24 tập            

In production/releaseNăm sản xuất/Phát hành: 2010

No comments:

Post a Comment

Thông báo

PHIM MỚI NHẤT

Phim Bộ Mới Cập Nhật

Tâm Lý