Thursday, August 9, 2012

Phim: Những Công Dân Tập Thể VTV1

1;http://www.youtube.com/watch?v=yWDh8dWrAak |2;http://www.youtube.com/watch?v=2HKRCWSiKa0 |3;http://www.youtube.com/watch?v=myweSeRKH20 |4;http://www.youtube.com/watch?v=x6QyzwKXyXc |5;http://www.youtube.com/watch?v=on2WYyLEiNo |6;http://www.youtube.com/watch?v=Sv7zlCxpPIc |7;http://www.youtube.com/watch?v=61rqurIyZrU |8;http://www.youtube.com/watch?v=zCnzixhKfLU |9;http://www.youtube.com/watch?v=IFIbnzAqzMQ |10;https://www.youtube.com/watch?v=AUJNzrRVWfM |11;http://www.youtube.com/watch?v=uxXM4QN7hi8 |12;http://www.youtube.com/watch?v=xq2P1QlFjmo |13;http://www.youtube.com/watch?v=In1lQcwnkEA |14;http://www.youtube.com/watch?v=_UEilOqn61Q |15;http://www.youtube.com/watch?v=BeW9KuOJXnY |16; |17; |18; |19; |20; |21; |22; |23; |24; |25; |26; |27; |28; |29; |30; |31; |32; |33; |34; |35; |36; |37; |38; |39; |40; |41; |42; |43; |44; |45; |46; |47; |48; |49; |50; |51; |52; |53; |54; |55; |56; |57; |58; |59; |60; |61; |62; |63; |64; |65; |66; |67; |68; |69; |70; |71; |72; |73; |74; |75; |76; |77; |78; |79; |80; |81; |82; |83; |84; |85; |86; |87; |88; |89; |90; |91; |92; |93; |94; |95; |96; |97; |98; |99; |100; |101; |102; |103; |104; |105; |106; |107; |108; |109; |110; |111; |112; |113; | Director - Đạo diễn: Vũ Trường Khoa,Trân Quang Vinh,

Actor - Diễn viên: NSND Như Quỳnh, NSND Lan Hương, NSƯT Quốc Trọng, Minh Hằng, Trung Anh...,

Category - Thể loại: Tâm Lý/ Tình Cảm

National - Quốc gia: Việt Nam

Length - Thời lượng: 36/36 tập            

In production/releaseNăm sản xuất/Phát hành: 2012

No comments:

Post a Comment

Thông báo

PHIM MỚI NHẤT

Phim Bộ Mới Cập Nhật

Tâm Lý