Monday, August 13, 2012

Phim: Nghĩa Vợ Tình Chồng VTV3 - Film Nghia Vo Tinh Chong VTV3

1;http://www.youtube.com/watch?v=S6zFJ1PtQkg |1;https://picasaweb.google.com/lh/photo/4nF-nFWvucIO1zgc6cMjyIAmsz5HtpbGcL7EHmc84iM |2;http://www.youtube.com/watch?v=r1u0Swm-HR0 |2;https://picasaweb.google.com/lh/photo/wzlV9Ese5vCBfL9duZPe7-B9V4vhSeDgiw_2ulCqhiw |3 |4; |5; |6; |7; |8; |9; |10; |11; |12; |13; |14; |15; |16; |17; |18; |19; |20; |21; |22; |23; |24; |25; |26; |27; |28; |29; |30; |31; |32; |33; |34; |35; |36; |37; |38; |39; |40; |41; |42; |43; |44; |45; |46; |47; |48; |49; |50; |51; |52; |53; |54; |55; |56; |57; |58; |59; |60; |61; |62; |63; |64; |65; |66; |67; |68; |69; |70; |71; |72; |73; |74; |75; |76; |77; |78; |79; |80; |81; |82; |83; |84; |85; |86; |87; |88; |89; |90; |91; |92; |93; |94; |95; |96; |97; |98; |99; |100; |101; |102; |103; |104; |105; |106; |107; |108; |109; |110; |111; |112; |113; | Director - Đạo diễn: Lý Thiêm Thắng

Actor - Diễn viên: Trần Tiểu Nghệ,Hồ Khả,Tôn Thuần,Vương Hải Trân,

Category - Thể loại: Tâm lý/ Tình Cảm

National - Quốc gia: Trung Quốc - Hồng Kông

Length - Thời lượng: 20 Tập          

In production/releaseNăm sản xuất/Phát hành: 2012

No comments:

Post a Comment

Thông báo

PHIM MỚI NHẤT

Phim Bộ Mới Cập Nhật

Tâm Lý