Saturday, August 11, 2012

Phim Kung Fu 2012

Xem Phim Kung Fu 2012

Tên Phim:Kung Fu Full
Nội dung:Luận Văn Từ và Liễu Tiên Khai là hai học sinh ưu tú nhất trường, thông minh và tài giỏi. Trong một lần tình cờ, họ phát hiện ra những mưu đồ đen tối liên quan đến triều đình và bị đuổi giết. Nhưng với trí khôn của hai người đã trừ khử sạch bọn phản tặc và đồng thời cũng chiến thắng trong cuộc thi đua giữa các trường với nhau, Xem Phim hay Nhat

[id]Full;http://www.nhaccuatui.com/l/CZCZY7xxjxiA|[/id

No comments:

Post a Comment

Thông báo

PHIM MỚI NHẤT

Phim Bộ Mới Cập Nhật

Tâm Lý