Thursday, August 9, 2012

Phim: Chân Hoàn Truyện - Phim Tran Hoan Truyen

1;http://www.youtube.com/watch?v=K9kVH6akPgg |2;http://www.youtube.com/watch?v=nR2mfTKAv3A |3;http://www.youtube.com/watch?v=uQaq5W_m5b4 |4;http://www.youtube.com/watch?v=tVJXM6_1Yzc |5;http://www.youtube.com/watch?v=Sca7iAavMho |6;http://www.youtube.com/watch?v=I9mRZaHsA6U |7;http://www.youtube.com/watch?v=DYlUR1ZpEic |8;http://www.youtube.com/watch?v=3fIgo9LVPTE |9;http://www.youtube.com/watch?v=otle8alJwa4 |10;http://www.youtube.com/watch?v=XIuptTOgb_8 |11;http://www.youtube.com/watch?v=ACZjYsbxXak |12;http://www.youtube.com/watch?v=772FeYTTZK4 |13;http://www.youtube.com/watch?v=eecOlH36ngE |14;http://www.youtube.com/watch?v=mBg3-LZ-VUk |15;http://www.youtube.com/watch?v=cnJSy1zI-Ec |16;http://www.youtube.com/watch?v=ToJarJ2Hzag |17;http://www.youtube.com/watch?v=cXcmkMyFxqM |18;http://www.youtube.com/watch?v=sqTZ_j2Uzh4 |19;http://www.youtube.com/watch?v=fSwaQB-IBqE |20;http://www.youtube.com/watch?v=uRrpt1CxqtY |21;http://www.youtube.com/watch?v=j5UU5CRsloQ |22;http://www.youtube.com/watch?v=Z9RdA1zHOsI |23;http://www.youtube.com/watch?v=j92FZyVf8kc |24;http://www.youtube.com/watch?v=S83m2cbdKSw |25;http://www.youtube.com/watch?v=EmfBUEh4CNo |26;http://www.youtube.com/watch?v=BumIwTVHryM |27;http://www.youtube.com/watch?v=0TksbfAr1mU |28;http://www.youtube.com/watch?v=yntNOp9lJhE |29;http://www.youtube.com/watch?v=5kcVKIkgHiw |30;http://www.youtube.com/watch?v=5iDXJC0poLQ |31;http://www.youtube.com/watch?v=uOb15nNO-uo |32;http://www.youtube.com/watch?v=0ZwW-Fip8_M |33;http://www.youtube.com/watch?v=2aZksfyUiys |34;http://www.youtube.com/watch?v=YfdW-RxrgEA |35;http://www.youtube.com/watch?v=LrbeYZZdZyg |36;http://www.youtube.com/watch?v=kyVP9TQiGb0 |37;http://www.youtube.com/watch?v=kC2snX0_Oek |38;http://www.youtube.com/watch?v=IKBumymTdi4 |39;http://www.youtube.com/watch?v=ZqdB-0DS630 |40;http://www.youtube.com/watch?v=nm7oVWVIYUo |41;http://www.youtube.com/watch?v=CVgaYreIhNY |42;http://www.youtube.com/watch?v=bPV6zatdFhU |43;http://www.youtube.com/watch?v=SOkz-YRwj2s |44;http://www.youtube.com/watch?v=Soc2UwvOrA0 |45;http://www.youtube.com/watch?v=9FPcwt4Okpo |46;http://www.youtube.com/watch?v=jHN6rkcy04A |47;http://www.youtube.com/watch?v=aCVqKrhmnHs |48;http://www.youtube.com/watch?v=C6dftBbf2tI |49;http://www.youtube.com/watch?v=AwtOuiNCJ1o |50;http://www.youtube.com/watch?v=IMNgi3i22zQ |51;http://www.youtube.com/watch?v=ZTnuxJUOQC0 |52;http://www.youtube.com/watch?v=zjD349QRmuE |53;http://www.youtube.com/watch?v=QGWK7LaFBkk |54;http://www.youtube.com/watch?v=NEIduAtlkLQ |55;http://www.youtube.com/watch?v=Bey8I5J_Kgo |56;http://www.youtube.com/watch?v=JImXb0_xpFE |57;http://www.youtube.com/watch?v=NVOZqQ0b81E |58;http://www.youtube.com/watch?v=M3LX1AYueFE |59;http://www.youtube.com/watch?v=uB3CzPihGvc |60;http://www.youtube.com/watch?v=0w4FEBqvxhs |61;http://www.youtube.com/watch?v=ftyFROKzyjo |62;http://www.youtube.com/watch?v=rcwd7kiCytE |63;http://www.youtube.com/watch?v=IyAhnVL3-_M |64;http://www.youtube.com/watch?v=5kr0WRN7BZ8 |65;http://www.youtube.com/watch?v=rYFaB1kRWqQ |66;http://www.youtube.com/watch?v=V47-Q7NufUo |67;http://www.youtube.com/watch?v=QHsTNY2_dpc |68;http://www.youtube.com/watch?v=PmdBpdZ8jqM |69;http://www.youtube.com/watch?v=SHBn_lv3QIs |70;http://www.youtube.com/watch?v=uek_f1YXc-k |71;http://www.youtube.com/watch?v=RlKg598Wx94 |72;http://www.youtube.com/watch?v=4ewrylbiZzA |73;http://www.youtube.com/watch?v=3Vv0xMHkPIU |74;http://www.youtube.com/watch?v=QxnSjI-GYBM |75;http://www.youtube.com/watch?v=Y4fn7aWlO0s |76End;http://www.youtube.com/watch?v=K8U-Hl90mlI |77; |78; |79; |80; |81; |82; |83; |84; |85; |86; |87; |88; |89; |90; |91; |92; |93; |94; |95; |96; |97; |98; |99; |100; |101; |102; |103; |104; |105; |106; |107; |108; |109; |110; |111; |112; |113; | Director - Đạo diễn: Đang cập nhật

Actor - Diễn viên: Tôn Lệ - Chân Hoàn Lý Đông Học - Doãn Lễ (Quả thân vuơng) Trần Kiến Bân - Ung Chính Thái Thiếu Phân - Hoàng hậu

Category - Thể loại: Tâm lý/ Tình Cảm

National - Quốc gia: Trung Quốc

Length - Thời lượng: 76 tập            

In production/releaseNăm sản xuất/Phát hành: 2012

No comments:

Post a Comment

Thông báo

PHIM MỚI NHẤT

Phim Bộ Mới Cập Nhật

Tâm Lý