Wednesday, August 8, 2012

Phim: Đại Đường Du Hiệp Truyện - Dai Duong Du Hiep Truyen

1;http://www.youtube.com/watch?v=Ws9lUOS4P-Q |2;http://www.youtube.com/watch?v=oDBNQ3g5OSE |3;http://www.youtube.com/watch?v=YU6Uhs6ycN4 |4;http://www.youtube.com/watch?v=BOyWKmqikG4 |5;http://www.youtube.com/watch?v=LqP6sdnZ8PY |6;http://www.youtube.com/watch?v=AWDEtc-RImU |7;http://www.youtube.com/watch?v=tuylteDxANA |8;http://www.youtube.com/watch?v=QMTvqdruoLU |9;http://www.youtube.com/watch?v=Sm5MR4UYZx8 |10;http://www.youtube.com/watch?v=EyKGVivW_oM |11;http://www.youtube.com/watch?v=CsWi1eRH8dI |12;http://www.youtube.com/watch?v=Zh2-aGX7H1E |13;http://www.youtube.com/watch?v=_HNcgntgPyc |14;http://www.youtube.com/watch?v=jQOUWKttOBA |15;http://www.youtube.com/watch?v=xthbm_JudlI |16;http://www.youtube.com/watch?v=fSyr5lnLXBo |17;http://www.youtube.com/watch?v=VwrQlZNQHOk |18;http://www.youtube.com/watch?v=UQ2cZ4-vioc |19;http://www.youtube.com/watch?v=tHeQI7WoiJw |20;http://www.youtube.com/watch?v=CV8V9EOzhnA |21;http://www.youtube.com/watch?v=PCeM_KWGhcI |22;http://www.youtube.com/watch?v=VeadulKtN3w |23;http://www.youtube.com/watch?v=rhZqdohV36k |24;http://www.youtube.com/watch?v=m7fIhFG5uRI |25;http://www.youtube.com/watch?v=79yIfBJV4aM |26;http://www.youtube.com/watch?v=jEm6fC_WTmA |27;http://www.youtube.com/watch?v=IVGeyB9dp9Q |28;http://www.youtube.com/watch?v=oRo09ZrSoXk |29;http://www.youtube.com/watch?v=1tTOft1IKS8 |30;http://www.youtube.com/watch?v=7pzq5d0g-cU |31;http://www.youtube.com/watch?v=pPK_tZwXQVc |32End;http://www.youtube.com/watch?v=82q807SjjiA |33; |34; |35; |36; |37; |38; |39; |40; |41; |42; |43; |44; |45; |46; |47; |48; |49; |50; |51; |52; |53; |54; |55; |56; |57; |58; |59; |60; |61; |62; |63; |64; |65; |66; |67; |68; |69; |70; |71; |72; |73; |74; |75; |76; |77; |78; |79; |80; |81; |82; |83; |84; |85; |86; |87; |88; |89; |90; |91; |92; |93; |94; |95; |96; |97; |98; |99; |100; |101; |102; |103; |104; |105; |106; |107; |108; |109; |110; |111; |112; |113; | Director - Đạo diễn: Trương Kỷ Trung,

Actor - Diễn viên: Huỳnh Đức Duy, Hà Trác Ngôn, Thẩm Thiếu Hải, Tae, Lưu Thiêm Nguyệt....,

Category - Thể loại: Hành Động / Võ Thuật

National - Quốc gia:Trung Quốc

Length - Thời lượng: 32 tập            

In production/releaseNăm sản xuất/Phát hành: đang cập nhật

No comments:

Post a Comment

Thông báo

PHIM MỚI NHẤT

Phim Bộ Mới Cập Nhật

Tâm Lý