Sunday, August 5, 2012

Nói Ra Đừng Sợ - Full

1;http://www.youtube.com/watch?v=hd4P7kZTuek |2;http://www.youtube.com/watch?v=jipXYBLwAxQ |3;http://www.youtube.com/watch?v=rwFmXsVHdo0 |4;http://www.youtube.com/watch?v=TbAmAnU77L8 |5;http://www.youtube.com/watch?v=zhvarS4b79g |6;http://www.youtube.com/watch?v=S1Cjj8eaxfE |7;http://www.youtube.com/watch?v=VHbCLls5y_o |8;http://www.youtube.com/watch?v=TvrkwW7gPJw |9;http://www.youtube.com/watch?v=CG0CQ5xGsJ4 |10;http://www.youtube.com/watch?v=pu4FfjS6gms |11;http://www.youtube.com/watch?v=tkMl82yqogc |12;http://www.youtube.com/watch?v=JtYFzwK7VV0 |13;http://www.youtube.com/watch?v=BJbGRD5C36g |14;http://www.youtube.com/watch?v=jiAtEKkGJaU |15;http://www.youtube.com/watch?v=hZPUMZH3jcU |16;http://www.youtube.com/watch?v=96ia8n5gud8 |17;http://www.youtube.com/watch?v=f489TOGJJ4U |18;http://www.youtube.com/watch?v=nREWC2qIHfE |19;http://www.youtube.com/watch?v=psUhMSwDwE8 |20End;http://www.youtube.com/watch?v=n50VpffNnPs |21; |22; |23; |24; |25; |26; |27; |28; |29; |30; |31; |32; |33; |34; |35; |36; |37; |38; |39; |40; |41; |42; |43; |44; |45; |46; |47; |48; |49; |50; |51; |52; |53; |54; |55; |56; |57; |58; |59; |60; |61; |62; |63; |64; |65; |66; |67; |68; |69; |70; |71; |72; |73; |74; |75; |76; |77; |78; |79; |80; |81; |82; |83; |84; |85; |86; |87; |88; |89; |90; |91; |92; |93; |94; |95; |96; |97; |98; |99; |100; |101; |102; |103; |104; |105; |106; |107; |108; |109; |110; |111; |112; |113; |

National - Quốc gia: Việt Nam

Length - Thời lượng: 20 tập

In productionNăm sản xuất: 2012

Tập 1:Họa Sỹ Sỹ Đào Anh Khánh
Tập 2:Biên đạo múa: Lê Vũ Long
Tập 3: Người Mẫu Thủy Hương
Tập 4: Ca Sỹ Đàm Vĩnh Hưng
Tập 5: Nhạc Sỹ : Đức Trí
Tập 6: Nhạc sỹ : Quốc Trung
Tập 7: Đạo diễn: Đặng Nhật Minh
Tập 8: Nhà Văn Chu Lai
Tập 9: Hoa Hậu Thu Thủy
Tập 10: Thạc sỹ: Phan Ý Ly
Tập 11:Hoa hậu Đền hùng Giáng My
Tập 12:Nhiếp ảnh gia Hải Đông
Tập 13: Nghệ Sỹ Thành Lộc
Tập 14:Nhạc Sỹ Hà Dũng
Tập 15:Nhà Văn Trang Hạ
Tập 16:Họa Sỹ Thiết Cương
Tập 17:Ca sỹ  Tùng Dương
Tập 18:MC Kỳ Duyên
Tập 19:Diễn Giả Quách Tuấn Khanh
Tập 20:NSUT Chí Trung


No comments:

Post a Comment

Thông báo

PHIM MỚI NHẤT

Phim Bộ Mới Cập Nhật

Tâm Lý