Monday, August 6, 2012

Kỵ Sĩ Bóng Đêm Trỗi Dậy | The Dark Knight Rises 3d Viet Sub

Xem phim Kỵ Sĩ Bóng Đêm Trỗi Dậy

Kỵ Sĩ Bóng Đêm Trỗi Dậy | The Dark Knight Rises 3d

Đạo diễn: Christopher Nolan
Diễn viên: Christian Bale, Joseph Gordon, Levitt, Gary Oldman
Quốc gia: 

Phim Mỹ

Thời lượng: 92 phút


[id]tập1;https://picasaweb.google.com/lh/photo/W7DqTdJh2eBIk7DwRm9Yd7zwp8W7aOAZgySRGxE8bK0&autostart=true|2;https://picasaweb.google.com/lh/photo/YOK5Mf6phP3dob6iLpGM-7zwp8W7aOAZgySRGxE8bK0&autostart=true|3;https://picasaweb.google.com/lh/photo/NS7YV8rotbFqEWeLxNizILzwp8W7aOAZgySRGxE8bK0&autostart=true|4;https://picasaweb.google.com/lh/photo/fKnTgPHflz9RhSD_18J1QLzwp8W7aOAZgySRGxE8bK0&autostart=true|5;https://picasaweb.google.com/lh/photo/0776ipsN52kYBS1LeR-q5rzwp8W7aOAZgySRGxE8bK0&autostart=true|6;https://picasaweb.google.com/lh/photo/fiZbalhB_U7bQWXrvh-RR7zwp8W7aOAZgySRGxE8bK0&autostart=true|7;https://picasaweb.google.com/lh/photo/WhStYfGCOy7bgFTlwq2F8Lzwp8W7aOAZgySRGxE8bK0&autostart=true|8;https://picasaweb.google.com/lh/photo/y3QQZkzJAmd4k2lU-nfnHbzwp8W7aOAZgySRGxE8bK0&autostart=true|9;https://picasaweb.google.com/lh/photo/jqjxbBmM4174mUAmYrIXBLzwp8W7aOAZgySRGxE8bK0&autostart=true|10;https://picasaweb.google.com/lh/photo/VO2Cp8IjuPFPe-AmLNpDx7zwp8W7aOAZgySRGxE8bK0&autostart=true|11;https://picasaweb.google.com/lh/photo/kYhsOkXyEjs__iUtemTYGbzwp8W7aOAZgySRGxE8bK0&autostart=true|12;|13;|14;|15;|16;|17;|18;|19;|20;|21;|22;|23;|24;|25;[/id]

No comments:

Post a Comment

Thông báo

PHIM MỚI NHẤT

Phim Bộ Mới Cập Nhật

Tâm Lý