Saturday, August 4, 2012

CHÂN HOÀN TRUYỆN VIETSUB TẬP 76

2

Tôn Lệ - Chân Hoàn
Lý Đông Học - Doãn Lễ (Quả thân vuơng)
Trần Kiến Bân - Ung Chính
Thái Thiếu Phân - Hoàng hậu
Tưởng Hân - Hoa phi
Trương Phàm - Thẩm My Trang
Trương Hiểu Long - Ôn Thực Sơ
Lưu Tuyết Hoa - Hoàng thái hậu

Nội dung:

Bộ phim nói về tranh đấu quyền lực và tình yêu của những nữ nhân trong chốn thâm cung thời Ung Chính nhà Thanh. Chân Hoàn từ một cô nương thuần khiết, không màng thế sự, dười sự chèn ép, mưu mô của những kẻ hiểm độc trong chốn hậu cung, cô bắt buộc phải tự cứu mình và cuối cùng trở thành người thống trị tam cung
lục viện. Nhưng để ngồi lên được vị trí cao nhất đó, Chân Hoàn đã phải trả giá bằng tình yêu cả đời mình.
[id]1;http://www.youtube.com/watch?v=eykbmJad2Qw|2;http://www.youtube.com/watch?v=bPzfmkFQkYM|3;http://www.youtube.com/watch?v=QbWqgSOw-js|4;http://www.youtube.com/watch?v=6Sa4IvTVSB8|5;http://www.youtube.com/watch?v=gwv6dCgEcm4|6;http://www.youtube.com/watch?v=QR9qQbfMnPw|7;http://www.youtube.com/watch?v=IcuX1UeaKY0|8;http://www.youtube.com/watch?v=kqwWM1JaeNw|9;http://www.youtube.com/watch?v=oyt0FSeKiYc|10;http://www.youtube.com/watch?v=uEeFFaK9JcE|11;http://www.youtube.com/watch?v=9xmq9PCFarA|12;http://www.youtube.com/watch?v=667hfrVX884|13;http://www.youtube.com/watch?v=d0xUyGscFRI|14;http://www.youtube.com/watch?v=RWSkMqmxXts|15;http://www.youtube.com/watch?v=00pfa8wXR7k|16;http://www.youtube.com/watch?v=Vw9c68FSxmw|17;http://www.youtube.com/watch?v=w2yizk3BN1U|18;http://www.youtube.com/watch?v=T0eVvV-Bu68|19;http://www.youtube.com/watch?v=OvXs2t_7a6Q|20;http://www.youtube.com/watch?v=AFUVI8G7dkU|21;http://www.youtube.com/watch?v=zFitn-s0w-A|22;http://www.youtube.com/watch?v=e934Ec3RiEU|23;http://www.youtube.com/watch?v=glt4rJnJrGM|24;http://www.youtube.com/watch?v=5ZUBy5BP8dI|25;http://www.youtube.com/watch?v=YsrNPGqkArY|26;http://www.youtube.com/watch?v=rQA4WVzUO2s|27;http://www.youtube.com/watch?v=bx0eczVe9-Q|28;http://www.youtube.com/watch?v=ZVDupIXytZQ|29;http://www.youtube.com/watch?v=f5bo5Umv3Do|30;http://www.youtube.com/watch?v=ZaYyivY8dzM|31;http://www.youtube.com/watch?v=ilDZI7Xcc-4|32;http://www.youtube.com/watch?v=9oxllLIF64g|33;http://www.youtube.com/watch?v=gWflRMP_jOk|34;http://www.youtube.com/watch?v=rxtbaFzgrcg|35;http://www.youtube.com/watch?v=Ju_YoRZEqSE|36;http://www.youtube.com/watch?v=ndCQewWUPbg|37;http://www.youtube.com/watch?v=pc-nLe7um7E|38;http://www.youtube.com/watch?v=UeG-7mifGTI|39;http://www.youtube.com/watch?v=JrkV2bvnmqo|40;http://www.youtube.com/watch?v=sP-xaPd_Xpk|41;http://www.youtube.com/watch?v=g8jzBUBxXCI|42;http://www.youtube.com/watch?v=njPCLk21XGY|43;http://www.youtube.com/watch?v=BLSkBD8GiBc|44;http://www.youtube.com/watch?v=ZXWsr3GIh5M|45;http://www.youtube.com/watch?v=Nht7bUAYoBs|46;http://www.youtube.com/watch?v=BImsLlyZskA|47;http://www.youtube.com/watch?v=dGt8KlBd-J0|48;http://www.youtube.com/watch?v=oF2w6glWeN8|49;http://www.youtube.com/watch?v=vySYNp4ieRg|50;http://www.youtube.com/watch?v=Cr2BH7um19Q|51;http://www.youtube.com/watch?v=RWtlCOplLZQ|52;http://www.youtube.com/watch?v=i3Mhg5ttT7w|53;http://www.youtube.com/watch?v=MaOaPItb2p8|54;http://www.youtube.com/watch?v=h-cg9QM6zQQ|55;http://www.youtube.com/watch?v=4Lf0W0m_vvk|56;http://www.youtube.com/watch?v=nZmT1Xvp9zM|57;http://www.youtube.com/watch?v=S23bENzaIG4|58;http://www.youtube.com/watch?v=0jB1b87Iyc4|59;http://www.youtube.com/watch?v=JVJuQtiSwww|60;http://www.youtube.com/watch?v=oIa0TpJGrWM|61;http://www.youtube.com/watch?v=d9cZWWWVNmo|62;http://www.youtube.com/watch?v=gP5iNjVGWa0|63;http://www.youtube.com/watch?v=1q04hQOTbZw|64;http://www.youtube.com/watch?v=vPTJbtSDomY|65;http://www.youtube.com/watch?v=wTJEjp-KsFg|66;http://www.youtube.com/watch?v=o9q1uTsn5xA|67;http://www.youtube.com/watch?v=Ff2ONSlx2KU|68;http://www.youtube.com/watch?v=MRN4tTUVW_M|69;http://www.youtube.com/watch?v=i8kIHFVIngs|70;http://www.youtube.com/watch?v=9OyR2BhI9FM|71;http://www.youtube.com/watch?v=lB9UTZ5Cs5o|72;http://www.youtube.com/watch?v=WJ-Z6AG6zUw|73;http://www.youtube.com/watch?v=fZFg33wRjVA|74;http://www.youtube.com/watch?v=kCPZfJ4bM98|75;http://www.youtube.com/watch?v=rW58Q3lXTr4|76;http://www.youtube.com/watch?v=sDb-flsR-gY[/id]

No comments:

Post a Comment

Thông báo

PHIM MỚI NHẤT

Phim Bộ Mới Cập Nhật

Tâm Lý